Budowa ploty PVC na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz szczególnych przypadków.

Stawianie ogrodzenia PCV na plot i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do urzędu poza szczególnymi przypadkami.

Balaski Winylowe na plot i bramę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma przyległymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu a także planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do budowy ogrodzenia PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane plot z plastyku na plot i bramkę ze sztachetek jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy planowane ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements